Családállítás

Untitled-85Volt már olyan érzésed, hogy lassítanak, eltérítenek a múlt eseményei, vagy bizonyos élethelyzetekben mintha valami láthatatlan erő befolyásolna döntéseidet?

Bert Hellinger német pszichoterapeuta a pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis és a családterápia módszereit saját eseteiben tanulmányozta. Megfigyeléseivel rávilágított arra, hogy a testi-lelki problémák kialakulását nem lehet csupán saját életünk eseményei alapján megérteni, így sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik kibővített családunk tagjainak sorsával. A tagokból összeállt működési mechanizmust Hellinger „családi léleknek” nevezte, ebbe a nagy egészbe ágyazódik bele az egyes ember élete.

Hellinger megfigyelései nyomán a családi lélekben, ill. a mezőben szigorú szabályszerűségek vannak, melyek esetleges sérülése generációkon keresztül negatív hatással bír a családtagokra. A rendszerben minden egyes családtagnak megvan a maga helye, aki kizárólag saját helyén élhet jól. Amennyiben a gyerek a szülővel egy szinten lévőnek éli meg magát, vagy a szülőjénél nagyobbnak, élményszinten egy vagy két generációs létrafokkal feljebb ugrik saját helyénél, így gyökértelenné és stresszessé válik.

Ha a tagok közül valakivel rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született elkezd ugyanúgy érezni és viselkedni, mintha a negatív esemény vele történt volna meg. Ebben a másvalakiben tehát olyan érzések, érzelmek keletkeznek, mintha őt közösítették volna ki, vagy őt érte volna az a sorscsapás.

Ha a család rendjét helyreállítod, kiléphetsz a családból, és magad mögött érezheted annak minden erejét .