Stratégiaépítés

 Stratégiaépítés – ahol az együttműködés kezdődik

Célkitűzés – Működés          

2 napos tréning

career

 Mottó: „Motiváltnak lenni annyit tesz, mint céltudatosan és lelkesedéssel haladni előre.”

A Stratégiaépítés sikere egyenlő a célokkal! De egy jó célkitűzés önmagában mit sem ér, ha nem tudunk mellé állítani egy tervet, ami annak megvalósítását szolgálja. Viszont stratégiát sem lehet cél nélkül kialakítani.

Tehát a cél és a stratégiaépítés tervezése elválaszthatatlan egymástól, olyanok ők, mint „a borsó meg a héja”!

A stratégiaépítés nem más, mint cselekvések hosszú távú terve egy bizonyos cél eléréséhez. A stratégia arról szól – merre tovább, mi a fejlődési irány.  Honnan – hova? Ehhez kell a célokat hozzá rendelni, vagyis egy munkatervet alkotni, melyek elvégzése által megvalósul a kitűzött cél.

Sikeres stratégiaépítés:  A közösen kidolgozott célok és az azokhoz vezető utak, módszerek összessége. Tisztában kell lenni a csapaton belül, hogy  kinek mi az erőssége, helye, és szerepe a stratégiában.

A két napos tréning célja:

Felépíteni a közösség működésének stratégiai alappilléreit. Felismerni, megtanulni és elérni azt, hogy  hogyan lehet közösségi célokat  kitűzni, és folyamatosan azokra fókuszálni.

A tréning során érintett modulok:

A bizalom, az együttműködés, a hatékonyság, a motiváció, az önismeret, a jövőkép építése, kreatív ötletek, szükség esetén rendszerállítás.

Ez a szituációs gyakorlatokon alapuló tréning kulcsként szolgál CÉGE sikeres működésének eléréséhez!

A tréning módszertani folyamata:

Tárjuk fel a résztvevők egyéni adottságait, szűrjük le erényeiket és fejlesztendő területeiket. Egymás példáiból, szituációkra építve megtaláljuk a helyes vezetői eszközöket, módszereket.

Határozzuk meg közösen az elérendő célokat, fogadtassuk el azt, és tudatosítsuk az együttműködésen alapuló cselekvés fontosságát egyéni szinteken!

A tréning, az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál. Játékos feladatokkal fejleszti a munkatársak közötti kommunikációt, és erősíti a csoportkohéziót.

A résztvevők a tréningen megalkotott és megtapasztalt  gyakorlatok alapján tudatosabban elkezdik  a stratégiai tervük összeállítását, mely része a cég átfogó tervének és stratégiájának.

Az eredményes közös munkához

fontos, hogy hogyan tud sikeresen együttműködni a csapat úgy, hogy képesek legyenek egymást tolerálni. Mindenkinek látni kell, hogyan tud az egyéni célkitűzésből, az egyéni motivációból felépülni a közösség  működése.

A tréning kiváló módja a sikeres működéssel való azonosulás kialakításának. Egy igazán összetartó munkahelyi közösség sokkal motiváltabbá teszi a benne dolgozó embereket. A feladatok elvégzése után mód nyílik a tapasztalatok közös megbeszélésére, visszajelzésekre, az egyéni élmények megosztására.