Család-és rendszerállítás moderátor képzés

   EGY KÉPZÉS MELY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETHEZ VALÓ VISZONYOD IS MEGTANÍTJA MAXIMÁLISAN KIHOZNI A BENNED REJLŐ LEHETŐSÉGEKET.

   A 2 szemeszteres 170 órás  képzés magába foglalja a család és rendszerállítást, önismereti és a life-coaching technikákat, moderátori készségek fejlesztését, valamint a szuper víziós családállításokat.

   Mitől más ez a képzés?
   Carla Galli sokéves Kreatív tudatosság fejlesztő mühely munkája és a Csoportos és egyéni Családállítás tapasztalatai kiemelkedő hatékonysággal működnek.
   Tréner társa: Dr.Grajczár Zsóka szervezetfejlesztő és coach 
   Az eddig workshopjaink nagyszerű kezdésnek bizonyultak, hiszen lehetővé tették a résztvevők számára, hogy rálássanak az irányra, és arra a problémára, amelyek feltárásra várnak. Ezért létrehoztunk önfejlesztő Család és Rendszer állítás moderátor  képzést, mely egyben önterápiás jellegű is. Ez a képzés nagyon komoly elköteleződést igényel, és  a pozitív változások fokozatosan jelennek meg a résztvevők életében. Havi 2 napos személyes foglalkozások mellett havi 1,5 órás online találkozásokkal is vezettünk be. Mindez lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban fejlődjenek.

   Ahhoz viszont, hogy az agyban strukturális változások menjenek végbe is tartós fejlődés következzen be, hosszú távú és rendszeres munkára van szükség.

   Nálunk  a Tudás, a Készségek és az Önfejlesztés megszerzésén van a hangsúly.
   Azoknak ajánlom a képzésünket, akiket érdekel Hellinger filozófiája, foglalkoztatják a lélek birodalma, a tudat, illetve az emberi psziché, annak minden problémájával együtt. Azoknak, akik személyes életükben szeretnének fejlődni. Azoknak, akik szeretnének tisztában látni az élet dolgait. A képzés garantálja az intenzív élményeket és folyamatos oldást.

   Regisztrálj most kedvezményes áron! Aki szeptember 20-ig jelentkezik, 10% kedvezményt kap.

   Következő képzés indul: 2020. október 10-11-tól
   További dátumok:  október 31-november 1., november 21-22., december 12-13., 2021. január 2-3.,január 30-31. Továbbiakban a 3 szúpervíziós nap (február 28, március 21, április 18.  és a helyzet tanulmány leadása.

   Havi 2 napos személyes foglalkozásokat foguk kiegészíteni havi online találkozásokkal. Mindez lehetőséget biztosít tanulok számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban kerüljenek interakcióba önmagukkal.

   “A megszokás akadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől.” Bert Hellinger

   A családállítás módszerével 2006-ben ismerkedtem Moszkvában, ahol előszőr személyesen találkoztam Bert Hellingerrel. 

   2008-ban Budapesten kezdtem el  a két éves képzést a Család és Rendszerakadémián neves és elismert hazai és külföldi szakemberek által, mint Bert Hellinger közvetlen tanítványai: Wilfried Nelles, Heinrich Breuer és Wilfried de Philipp, dr. Matthias Varga von Kibéd, dr.Angster Mária, Csurgó Sándor.  Ez idő alatt olyan gyökeres, átütő változásokat hozott a módszer szemlélete és élménye saját életemben, hogy a rendszerállítás „népszerűsítésével” szeretnék másokat is hozzájuttatni az önismeret és  a problémák megoldását eredményező, hatékony lehetőséghez. Így több 10 éves gyakorlás és több százz állítás után elhatároztam, hogy indítok egy család és rendszer dinamikai moderátor képzést, melyben megosztom és megtanítom azokat a technikákat, melyeket sok éven át tanultam, gyakoroltam  és magam is létrehoztam sok hasznos és hatékony módszert, mely megszépíti és hatékonnyá teszi az életünket.

   Képzésünk legfőbb célkitűzése a Bert Hellinger nevével fémjelzett családállítás alapértékeit rugalmasan és lendületesen frissíteni, egyszerűsíteni, hogy a múltról már teljesen a jelenre és a jövőre helyezhessük át a hangsúly. A megoldásokra ezekben az idősíkokban van szükség.

   Azoknak tudom ajánlani a képzésemet:

   Akik érdeklődnek Hellinger filozófiája valamint a lélek, és a velejáró “problémák ’iránt, valamint nyitottak a tudatosság, az önismeret, és az önfejlesztés felé.
   Azoknak, akik szeretnének fejlődni, akik szeretnék tisztábban látni az élet dolgait.
   Óvodai és iskolai pedagógusoknak, HR vezetőknek, tanácsadóknak, azaz minden olyan segítő szakembernek, akik szeretnék önmagukat és a környezetüket fejleszteni.

   Azoknak, akik tőlem szeretnének megtanulni és elsajátítani azt, amit eddig tanultam, tapasztaltam a több 20 évi tanulmányaim során.

   A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A résztvevő  e gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
   Ebben a módszerben egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben. Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa ebben, azaz az átalakítás, felhasználás, erő merítés dinamikájában található.

   carla_galli_akademia (9)

   Mit szólnál, ha a legjobbaktól megtanulhatnád a hosszú évek alatt összegyűjtött szakmai, módszertani ismereteket, tapasztalataikat, a gyakorlati Családdinamikai trükkjeit?

   Család és Rendszer-dinamikai állítások,  egy olyan módszer, amely emberi kapcsolatok (szociális rendszerek) rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint ezek hatásait teszi láthatóvá, és érzelmileg megtapasztalhatóvá. Csoport-szimulációs eljárás, amely során rendszereket személyek (tárgyak) segítségével jelenítünk meg. A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése.
   A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún.“visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre.
   Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben.
   A Módszer ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik

   A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is.
   A képzés 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek folyamatos egymásra épülésével haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit. Ezáltal a jelzett „fedőprobléma” mélyebb összefüggéseit is képes megérteni, s ennek tudatában hatékonyan tud segíteni

   Van egy bizonyos szellemi erő, amely tovább hat azon keresztül, aki ennek az erőnek a részesévé válik. Ennek az erőnek a tudását meg lehet szerezni, és ÉN meg tudom neked tanítani.

   Ha ezt a megszerzett tudást alázattal és tisztelettel alkalmazod , úgy garantált az életben való sikerességed.

   A képzés garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.


   A családállítás moderátor képzés egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket.

   A képzés során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására.

   Megtanítjuk hogyan lehet moderálni a szervezeti rendszereket. Segítünk elsajátítani csoport dinamikai ismereteket, készségeket, pozitív és negatív helyzetekben megtalálni a pozitívet, átkeretezni negatív hatásokat.

   A képzésünk nagyon egyedi és 2 szemeszterből áll. Az első szemeszter 150 órás (15 nap) és magában foglalja a család és rendszerállítás kreatív elemeit, valamint önfejlesztő és  coaching ismereteket + 3 alkalom szúpervíziós családállítást.  Az első szemeszter  egy elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. 

   A második ajánlót  és szabadon választott 120 órás szemeszter, szuper vízióval támogatott  családállításokat tartalmaz, melyet érdemes másfél éven belül elvégezni, melyeket mindenki saját időbeosztása szerint végezhet el a havi családállításaim során.  

   A Carla Galli Akadémia által kiadott tanúsítvány két részből áll:

   Az egyik az elvégzett 12 nap alapképzés és 3 szúpervíziós állítás  követően  történik, a másik  tanúsítja az elvégzett 12 család és rendszerállítói napot.

   A Képzésünk elején a résztvevő megkap egy munkafüzetet, mely tartalmazza az elméleti anyagokat és gyakorolt technikák leírását is.

   Ha felkeltettem az érdeklődésed, akkor várlak szeretettel a Család és Rendszerállítás Moderátor képzésemre.

   Modulok :
   Rendszerszemlélet alapjai. Család mint rendszer. Szeretet-nyelv alkalmazása. Család és rendszer dinamika a gyakorlatban. Önismereti kérdések. Család és rendszerdinamika elmélete /gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély, Élet út. Szociális asszertivitás, Tetra -lemma  technikái. Család és rendszerdinamika gyakorlata. Csoport dinamika. Életből hozót negatív hatások átkeretezése. Egyéni figurális állítás. Szúpervíziós állítások.

   Az oktatóink: Carla Galli, Dr Grajczár Zsóka.

   Jelentkezés: info@carlagalli.com

   A képzés pénzügyi részletei:

   150 órás (elmélet és gyakorlat) képzés részvételi díj: 480’000 Forint (bruttó), mely kamatmentesen 2 részletben is fizethető. A jelentkezési díj 50’000 Ft, melyet az alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-68669823-51100005 CIB Bank GNG Group Kft.
   Jelentkezésedet csak az 50’000 Ft. jelentkezési díj befizetését követően tudjuk elfogadni. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük. A képzésen való részvétel alapfeltétele: érettségi.

   A Képzés díja tartalmazza az összes képzési napot, a vizsgadíjat és a magyar nyelvű tanúsítvány kiállítását is.

   Nyilatkozat:
   Gyógyító és egészségügyi szolgáltatást nem végzek. Törvényesen ma Magyarországon csak orvos gyógyíthat. Az általam nyújtott szolgáltatás önismereti és közérzetjavító tevékenységnek minősül, és nem helyettesíti az orvosi kezeléseket.

   Dönts a változás mellett te is 2020-ban! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a képzésünk!