Család-és rendszerdinamika moderátor képzés

   2 szemeszteres 120 órás képzés Carla Gallival
   Kezdés: 2018. október 12.

   Carla Galli és dr. Schwanner Gábor vezetésével.

   A családállítás ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik. A korábbi viszonylag jól behatárolt keretű és technikájú családállítások mára ki is teljesedtek és bizonyos szempontból meg is változtak. Kivéve azt, hogy szinte csak pillanatokra érhető el egy viszonylag statikus állapot, mind egy-egy konkrét téma térben való felállítása folyamán, mind az azt követő időben határozott dinamika érzékelhető. Ez a dinamika az alapja és legfőbb megnyilvánulása a kívánt változásnak. Folyamatosan és felgyorsultan alakuló világunkban rugalmasan kell reagálnunk a gyakran nehezen felismerhető, értelmezhető múltbéli hatásokra, ám hangsúlyosan a jelenre is, s mindezt egy szövetté szükséges alakítani a harmonikusabb jövőnk érdekében. Könnyebb, lendületesebb, értelmezhetőbb módszerek segíthetnek ebben.

   csaladesrendszerallitas

   Mit szólnál, ha a legjobbaktól megtanulhatnád a hosszú évek alatt összegyűjtött szakmai, módszertani ismereteket, tapasztalataikat, a gyakorlati Családdinamikai trükkjeit?

   Kiknek ajánljuk a képzést ?
   Óvodai és iskolai pedagógusoknak, tanácsadóknak, azaz minden olyan segítő szakembernek, akik szeretnék önmagukat és a környezetüket fejleszteni. És mindazoknak, akik szeretnének az életvezetési területén tevékenykedni.
   Képzésünk legfőbb célkitűzése a Bert Hellinger nevével fémjelzett családállítás alapértékeit rugalmasan és lendületesen frissíteni, egyszerűsíteni, hogy a múltról már teljesen a jelenre és a jövőre helyezhessük át a hangsúly. A megoldásokra ezekben az idősíkokban van szükség.
   Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben. A család- és rendszerdinamika moderátor az általa vezetett csoportban e gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
   A család- és rendszerállításban egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben. Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa ebben, azaz az átalakítás, felhasználás, erő merítés dinamikájában található.

   A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is. A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése. A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún. “visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre…
   A képzés 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek folyamatos egymásra épülésével haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit. Ezáltal a jelzett „fedőprobléma” mélyebb összefüggéseit is képes megérteni, s ennek tudatában hatékonyan tud segíteni.

   A család-dinamikai képzés egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket. A család-dinamika egyesíti a családszobor, családállítás és más rendszerszemléletű terápiák elméletét és gyakorlatát. A nap során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására.
   Modulok:
   Rendszerszemlélet alapjai. Család mint rendszer. Szeretett nyelv alkalmazása.  Család és rendszerállítás a gyakorlatban. Önismereti kérdések.
   Család és rendszerdinamika elmélete /gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély. Élet út. Szociális asszertivitás.
   A képzés pénzügyi részletei:
   2 szemeszteres 1

   120 órás képzés részvételi díj: 380000 Forint (bruttó), mely kamatmentesen 3 részletben is fizethető. Az első részlet 40 000 Forint, melyet alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-68669823-51100005 CIB Bank GNG Group Kft.
   Jelentkezésedet csak az első részlet befizetését követően tudjuk elfogadni. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük. A képzésen való részvétel alapfeltétele: érettségi.
   A Képzés díja tartalmazza az összes képzési napot, a vizsgadíjat és a magyar nyelvű tanúsítvány kiállítását is. A képzés végző hallgatóink – a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően – Carla Galli Akadémia: Család és Rendszerállító  Moderátor – oklevelet kapnak.

   Dönts a változás mellett te is 2018-ban! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a képzésünk!