Család-és rendszerdinamika moderátor képzés

   2 szemeszteres 120 órás képzés Carla Gallival
   Kezdés: 2020. február 22-23.
   További dátumok: március 14-15, április 11-12, május 9-10, június 6-7, július 4-6. Vizsga: július 25-26.

   “A megszokás akadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől.”

   (Bert Hellinger)

   Rendszer-dinamikai állítások,  egy olyan módszer, amely emberi kapcsolatok (szociális rendszerek) rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint ezek hatásait teszi láthatóvá, és érzelmileg megtapasztalhatóvá. Csoport-szimulációs eljárás, amely során rendszereket személyek (tárgyak) segítségével jelenítünk meg.

   A családállítás módszerével 2006-ben ismerkedtem Moszkvában, ahol előszőr személyesen találkoztam Bert Hellingerrel. 

   2008-ban Budapesten kezdtem el  a két éves képzést a Család és Rendszerakadémián neves és elismert hazai és külföldi szakemberek által, mint Bert Hellinger közvetlen tanítványai: Wilfried Nelles, Heinrich Breuer és Wilfried de Philipp,dr. Matthias Varga von Kibéd dr.Angster Mária, Csurgó Sándor. Ez idő alatt olyan gyökeres, átütő változásokat hozott a módszer szemlélete és élménye saját életemben, hogy a rendszerállítás „népszerűsítésével” szeretnék másokat is hozzájuttatni az önismeret és  a problémák megoldását eredményező, hatékony lehetőséghez.

   Elhatároztam, hogy indítok egy család és rendszer dinamikai moderátor képzést, melyben megosztom és megtanítom azokat a technikákat, melyeket sok éven át tanultam, gyakoroltam  és magam is létrehoztam sok hasznos és hatékony módszert, mely megszépíti és hatékonnyá teszi az életünket.

   Képzésünk egyedi, nagy hangsúly fektet az Önismeret és a Teremtő tudatosság fejlesztésére. Egyedülálló módon arra is fókuszál, hogy a hallgatók szakértő oktatók bevonásával támogatást kapjanak a saját személyes Brand-jük kialakításában, a bizalom- és kapcsolatépítésben.

   A Módszer ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik.

   carla_galli_akademia (9)

   Mit szólnál, ha a legjobbaktól megtanulhatnád a hosszú évek alatt összegyűjtött szakmai, módszertani ismereteket, tapasztalataikat, a gyakorlati Családdinamikai trükkjeit?

   Kiknek ajánljuk a képzést ?
   Óvodai és iskolai pedagógusoknak, tanácsadóknak, azaz minden olyan segítő szakembernek, akik szeretnék önmagukat és a környezetüket fejleszteni. És mindazoknak, akik szeretnének az életvezetési területén tevékenykedni.
   Képzésünk legfőbb célkitűzése a Bert Hellinger nevével fémjelzett családállítás alapértékeit rugalmasan és lendületesen frissíteni, egyszerűsíteni, hogy a múltról már teljesen a jelenre és a jövőre helyezhessük át a hangsúly. A megoldásokra ezekben az idősíkokban van szükség.
   Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben. A résztvevő  e gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
   Ebben a módszerben egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben. Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa ebben, azaz az átalakítás, felhasználás, erő merítés dinamikájában található.

   A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is. A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése. A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún. “visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre…
   A képzés 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek folyamatos egymásra épülésével haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit. Ezáltal a jelzett „fedőprobléma” mélyebb összefüggéseit is képes megérteni, s ennek tudatában hatékonyan tud segíteni.

   Folyamatosan és felgyorsultan alakuló világunkban rugalmasan kell reagálnunk a gyakran nehezen felismerhető, értelmezhető múltbéli hatásokra, ám hangsúlyosan a jelenre is, s mindezt egy szövetté szükséges alakítani a harmonikusabb jövőnk érdekében. Könnyebb, lendületesebb, értelmezhetőbb módszerek segíthetnek ebben.
   A család-dinamikai képzés egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket.
    A képzés során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására.

   Megtanítjuk hogyan lehet moderálni a szervezeti rendszereket, értekezleteket, Segítünk elsajátítani csoport dinamikai ismereteket, készségeket, pozitív és negatív helyzetekben megtalálni a pozitívet, átkeretezni negatív hatásokat.

   Modulok:
   Rendszerszemlélet alapjai. Család mint rendszer. Szeretet-nyelv alkalmazása. Család és rendszer dinamika a gyakorlatban. Önismereti kérdések.Család és rendszerdinamika elmélete /gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély,Élet út. Szociális asszertivitás, állítás technikái, lehetőségei, irányok. Család és rendszerdinamika gyakorlata. Csoport dinamika. Életből hozót negatív hatások átkeretezése.

   Az oktatóink: Dr Schwanner Gábor, Dr Grajczár Zsóka, Carla Galli, Kovács Sára Judit

   Jelentkezés: info@carlagalli.com

   A képzés pénzügyi részletei:

   Szükség esetén, havi részlet fizetésre is van lehetőség.

    120 órás képzés részvételi díj: 480 000 Forint (bruttó), mely kamatmentesen 2 részletben is fizethető. Az első részlet 50 000 Forint, melyet alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-68669823-51100005 CIB Bank GNG Group Kft.
   Jelentkezésedet csak az első részlet befizetését követően tudjuk elfogadni. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük. A képzésen való részvétel alapfeltétele: érettségi.

   A Képzés díja tartalmazza az összes képzési napot, a vizsgadíjat és a magyar nyelvű tanúsítvány kiállítását is.

   Nyilatkozat
   Gyógyító és egészségügyi szolgáltatást nem végzek. Törvényesen ma Magyarországon csak orvos gyógyíthat. Az általam nyújtott szolgáltatás önismereti és közérzetjavító tevékenységnek minősül, és nem helyettesíti az orvosi kezeléseket.

   Dönts a változás mellett te is 2020-ban! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a képzésünk!