Intergrált család-és rendszerdinamika moderátor képzés

   ONLINE

   Egy képzés az emberi Életerőnek a feltárására és a felszabadítására! Egy képzés, amely választ ad az élet kérdéseire: Ki vagyok? Honnan jövök? Merre tartok?

   A képzés megváltoztatja az élethez való viszonyod és megtanítja maximálisan kihozni a benned rejlő lehetőségeket és segít felépíteni az életed stratégiáját!

   A jelenlegi helyzetben egyre nagyobb szükség lesz segítő szakemberekre, ezért hoztuk létre legújabb képzésünket!

   A  150 órás képzés magába foglalja a család és rendszer dinamika ismeretét az önismereti és Life-Coaching technikákat, moderátori készségek fejlesztését, valamint a segítő emberek mentális készségfejlesztését.

   A képzésünket a Pandémiával aktuális kormányrendeletekhez igazítjuk. (Online vagy személyes találkozások).
   carla_galli_akademia (9)

   Mitől más ez a képzés?

   Carla Galli sokéves Kreatív tudatosság fejlesztő műhely munkája és a Csoportos és egyéni Családállítás tapasztalatai kiemelkedő hatékonysággal működnek.
   Tréner társa: Dr. Grajczár Zsóka szervezetfejlesztő és coach.
   Az eddig workshopjaink nagyszerű kezdésnek bizonyultak, hiszen lehetővé tették a résztvevők számára, hogy rálássanak az irányra, és arra a problémára, amelyek feltárásra várnak. Ezért létrehoztuk az önfejlesztő Család- és Rendszerállítás dinamika moderátor képzést, mely egyben önterápiás jellegű is. Ez a képzés nagyon komoly elköteleződést igényel, és a pozitív változások fokozatosan jelennek meg a résztvevők életében.

   Pandémiára való tekintettel, havi 2 napos személyes foglalkozások mellett, havi 1 napos online találkozásokat is bevezetünk. Mindez lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban fejlődjenek.

   Ahhoz viszont, hogy az agyban strukturális változások menjenek végbe és tartós fejlődés következzen be, hosszú távú és rendszeres munkára van szükség.

   Nálunk  a Tudás, a Készségek és az Önfejlesztés megszerzéséről szól.
   Azoknak ajánlom a képzésünket, akiket érdekel Hellinger filozófiája, foglalkoztatja őket a lélek birodalma, a tudat, illetve az emberi psziché, annak minden problémájával együtt.
   Azoknak, akik személyes életükben szeretnének fejlődni.
   Azoknak, akik szeretnék tisztábban látni az élet dolgait.
   Azoknak, akik válaszokat keresnek az Élet kérdéseire: Ki vagyok? Honnan jövők? Merre tartok? Mi a feladatom? Mi a misszióm? Hogyan tudok egészséges harmóniát építeni a Materiális és  a Szellemi világ között?
   A képzés garantálja az intenzív élményeket, fejlődést és folyamatos oldást.

   Következő napi 4 órás online képzés indul: 2021. február 27-tól, havi 2×2 hétvégi nap, 5 hónapon át. (Minden hónap első és utolsó hétvégéje.) Továbbiakban a 3 szupervíziós nap  és a helyzettanulmány leadása.

   Az Akadémia oktatói minden lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban kerüljenek interakcióba önmagukkal.

   Mit szólnál, ha a legjobbaktól megtanulhatnád a hosszú évek alatt összegyűjtött szakmai, módszertani ismereteket, tapasztalataikat, a gyakorlati Családdinamikai trükkjeit?

   Család és Rendszer-dinamikai állítások

   Egy olyan módszer, amely emberi kapcsolatok (szociális rendszerek) rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint ezek hatásait teszi láthatóvá, és érzelmileg megtapasztalhatóvá. Csoport-szimulációs eljárás, amely során rendszereket személyek (tárgyak) segítségével jelenítünk meg. Felébreszti az integrációs és az egység állapota létrehozásának érzését. A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése.
   A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún.“visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre.
   Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben.

   A módszer és a képzés

   A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is.
   A képzés 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek egymásra épülnek és így haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit.
   Van egy bizonyos szellemi erő, amely tovább hat azon keresztül, aki ennek az erőnek a részesévé válik. Ennek az erőnek a tudását meg lehet szerezni, és ÉN meg tudom neked tanítani. Ha ezt a megszerzett tudást alázattal és tisztelettel alkalmazod , úgy garantált az életben való sikerességed.
   A képzés garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.

   Azoknak szól a képzésünk, akiket érdekel hogy:

   Ki vagyok én? Honnan jöttem, és merre tartok?
   Mi az élet  értelme  és célja? Azoknak, akik szeretnének szabadon, szorongás-mentesen élni.  Megérteni más embereket. Megtalálni a helyüket a világban és a társadalomban. Minden napot örömmel kezdeni!

   Azoknak, akik érdeklődnek: 

   Mit tegyünk, ha rossz a helyzet? Hogyan értsük meg önmagunkat ,és szerezzünk magabiztosságot? Hogyan lehetünk hatékonyak életcéljaink elérésében? Hogyan lehet elfelejteni a nehezteléseinket, és legyőzni a félelmeinket?

   Azoknak,akik érdeklődnek a Life Coach technikák, az SQ (szellemi intelligencia), az EQ (érzelmi intelligencia) elsajátítása iránt.
   Akik nyitottak Hellinger filozófiája, a lélek és a velejáró problémák, valamint a tudatosság, az önismeret, és az önfejlesztés iránt.

   Rendszerdinamika

   A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A résztvevő  a gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
   Ebben a módszerben egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben.
   Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa az átalakítás, felhasználás, erőmerítés dinamikájában található.

   A Módszer ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik

   A családállítás moderátor képzés egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket. A képzés során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására. Megtanítjuk hogyan lehet moderálni a szervezeti rendszereket. Segítünk elsajátítani csoportdinamikai ismereteket, készségeket, pozitív és negatív helyzetekben megtalálni a pozitívat, átkeretezni negatív hatásokat.

   Modulok:

   Rendszerszemlélet alapjai. Moderációs technikák. Az Élet stratégia,  Life Coaching technikák. Család, mint rendszer. Szeretet-nyelv alkalmazása.  Önismereti kérdések. Család és rendszerdinamika elmélete/gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély, Élet út. Szociális asszertivitás, Tetra-lemma  technikák.  Csoportdinamika. Életből hozott negatív hatások átkeretezése. Egyéni figurális állítás. Szupervíziós állítások.

   A képzésünk nagyon egyedi és 2 szemeszterből áll.

   Az első szemeszter 170 órás (14 nap) és magában foglalja a család- és rendszerállítás kreatív elemeit, valamint önfejlesztő és coaching ismereteket + 3 alkalom szupervíziós családállítást.  Az első szemeszter  egy elméleti és gyakorlati vizsgával zárul.

   A második ajánlott és szabadon választott 10 napos szemeszter, szupervízióval támogatott családállításokat tartalmaz. A szemesztert érdemes egy éven belül elvégezni.  Mindenki saját időbeosztása szerint végezheti el a havi családállítások során.  

   A Carla Galli Akadémia által kiadott tanúsítvány két részből áll:
   Az első rész tanúsítja a 14 napos alapképzést és a 3 napos szupervíziós állítás elvégzését.

   A második rész tanúsítja a 10 napos gyakorlatban történő család- és rendszerállítás elvégzését. ( Ami elvégezhető 1 éven belül bármikor, melynek költsége 15000 Ft/gyakorlati nap).

   A Képzésünk elején a résztvevők megkapják a munkafüzetüket, amely tartalmazza az elméleti anyagokat és a gyakorolt technikák leírását is.

   Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor várunk szeretettel a Család- és Rendszerdinamika Moderátor képzésünkre.

   Az oktatóink: Carla Galli, Dr Grajczár Zsóka.
   Jelentkezés: info@carlagalli.com

   A képzés pénzügyi részletei:
   A 150 órás (elmélet és gyakorlat) képzés részvételi díja: 380 000 Forint (bruttó), mely kamatmentesen 2 részletben is fizethető. A jelentkezési díj 50 000 Ft, melyet az alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-68669823-51100005 CIB Bank GNG Group Kft.
   Jelentkezésedet csak az 50000 Forintos jelentkezési díj befizetését követően lesz érvényes. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük. A képzésen való részvétel alapfeltétele: érettségi.

   A Képzés díja tartalmazza az összes képzési napot, munkafüzetet, a vizsgadíjat és a magyar nyelvű tanúsítvány kiállítását is.

   Nyilatkozat:
   Gyógyító és egészségügyi szolgáltatást nem végzek. Törvényesen ma Magyarországon csak orvos gyógyíthat. Az általam nyújtott szolgáltatás önismereti és közérzetjavító tevékenységnek minősül, és nem helyettesíti az orvosi kezeléseket.

   Dönts a változás mellett te is 2021-ben! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a képzésünk!

   Translate »