• Keress bennünket közösségi csatornáinkon is!

Integrált Coach Képzés

120 órás tematikus integrált coach képzés!

Indul: 2019. február 23-án. 7 hónapos képzés, minden hónap első hétvégéjén.

Jelentkezz már ma erre az egyedülálló és különleges tematikájú coach képzésre! Saját oktatási program, 25 év tapasztalata és kiváló oktatók a Carla Galli Akadémián!

tréner képzés

Kiknek ajánljuk a képzést?
Vezetőbeosztású, szervezetfejlesztő, pedagógus, HR vezető, pszichológus, azaz minden olyan segítő szakembernek, akik szeretnék önmagukat fejleszteni és a saját beosztottjaikon segíteni. És mindazoknak, akik szeretnének az Életvezetés területén tevékenykedni! Akik szeretnének egyéni és CSOPORTOS foglalkozásokat tartani.

A Coach Képzésünk valóban egyedülálló. A foglalkozások fókuszában a személyiséged és az azokat befolyásoló hatások állnak. A képzés során megnyílik a kreativitásod és nyitottabbá válnak a nézeteid, feloldódnak saját gátjaid.
A coaching módszer sokrétű alkalmazhatóságával, egyedi szemléletmódjával, megoldás orientáltságával az üzleti szféra minden szereplőjének képes segíteni a teljesítményét és a hatékonyságát.
Coaching alatt személyre, illetve csoportra vonatkoztatott fejlesztő támogatást értünk.
A coaching eredményorientáltsága, célzott támogatása miatt hatékony vezetőtámogató eszköz, a szervezeti vezetők táborában egyre ismertebb és népszerűbb.
A Coach képzésünk a piacon egyedülállóan komplex, alapos ismeret-és készségfejlesztést kínál a különböző típusú coaching folyamatok professzionális megvalósítása érdekében.
A képzésen az elmélet és a gyakorlat aránya 35%- 65%
A program az egyes coaching típusok megismertetésén túl, önismeretet fejleszt, gyakorlatorientáltan használható vezetési modelleket, technikákat ismertet meg, olyan módszertani elemeket tanít, amelyek nagy hatékonysággal használhatók az egyéni és a csoportos coaching üléseken.
A Life Coach Képzésünk egyedi és magába foglalja a Carla Galli Akadémia “Életvezetési ismeretek” akkreditált képzés anyagát,
Engedélyszám: E-001585/2017/D002
és a “Kiegyensúlyozott élet művészete” akkreditált minősített képzést.
Engedélyszám: E-001585/2017/D001 .
Az Coach képzés célkitűzései:
Sajátos oktatási programunkkal olyan változást célzunk meg, amely segít Téged és a csoportot, hogy autonóm módon viszonyuljatok a számotokra problémát jelentő helyzetekhez és sikerrel dolgozzatok azok megoldásán. Fontosnak tartjuk, hogy személyiséged nyitottá és kreatívvá váljon.

A Coach Képzés felépítése
1. modul (2 nap)

A coaching alapelvei,technikái.
A coaching alapelvei, coaching folyamata, az eredményorientált támogatás, az erős, hiteles jelenlét kialakítása, a coach és a titoktartás.
A Coach kompetenciák tudatosítása, az alaptechnikák gyakorlása.
A shadow coaching meghatározása, fázisai
Az ismerkedő beszélgetés, a megállapodás, a coaching nap kiválasztásának szempontjai, a megfigyelési helyzetek, a visszajelző beszélgetés.
A skills coaching meghatározása, céljai, milyen helyzetekben javasolt igénybe venni.
A coach beavatkozásai a coaching során: megfigyel, javaslatokat tesz, kifejezi az álláspontját, kérdez, megállítja a folyamatot, értelmez, visszajelzést ad, modelleket használ.
A coach által bemutatható alternatívák: (vezetési/értékesítési) technikák, vezetési modellek, a modellek gyakorlatias alkalmazása a coaching során

2. modul (2 nap)
A készségfejlesztő coaching
A készségfejlesztő coaching lehetséges fókuszpontjai.
Vezetési modellek, amelyek alternatívaként ajánlhatók a stratégiai coaching során.
A készségfejlesztő coaching tudatos felépítése.
A Personal branding tudatos felépítése.
A folyamatfeltárások, tényfeltárások, az üzleti folyamatok optimalizálása
A felső vezetői szerepből adódó feladatok hatékony támogatása.
A vezetői identitás azonosítása, fejlesztése.
A life coaching fogalma, gyakran megjelenő fókusz témái.
A munka és a magánélet összeegyeztetése a harmónia érdekében.

3. modul
Life coaching
Problémamegoldó technikák (kapcsolati problémamegoldás), konfliktuskezelési technikák.
Önismereti órák: a bizalom, az együttműködés, a hatékonyság, a jövőkép építése és kreatív ötletek.
Önmotiváció, mások motivációja, meggyőzési technikák, kulcskompetenciák.
Család és rendszer-dinamikai ismeretek, emberi kapcsolatok működése.
Asszertivitási technikák, értékrendek, hitek, célok.
A Life Coaching alkalmazása vállalati környezetben

4. modul (2 nap)
A coaching során alkalmazott módszertanok, technikák
Az esetfeldolgozás, szakirodalmi feldolgozás a coaching során
A tesztek, kérdőívek alkalmazása a coaching során
A technikák, modellek alkalmazása a coaching során
A dramatikus elemek alkalmazása az egyéni coaching során (akció központú coaching)
A dramatikus elemek alkalmazása a csoportos coaching során (akció központú coaching)
Rendszerelvű gondolkodás alkalmazása (rendszerelvű coaching)
Szupervízió alapú coaching
A coach eszköztár bővítése, kreatív technikák

5. modul (2 nap)
A coach önismerete, emberismerete
Az önismeret, emberismeret jelentősége a coaching során
Módszertani sokszínűség megtapasztalása az önismereti munka során
Az érzelmi intelligencia szerepe a coaching munka során
A coach saját kompetenciáinak tudatosítása
Az erősségek továbbfejlesztése, a fejlesztendők tudatos kezelése
Viszonyulás a hatalomhoz, a segítői munkához
A coach szerep megélése
Személyiségből adódó elakadások, nehézségek kezelése a coaching folyamat során

6. modul (2 nap)
A csoportos coaching és a tréning közötti különbségek és hasonlóságok
A csoportos coaching vezetésének technikái
A team coaching és a csoportos szervezeti coaching fogalma, meghatározása
A team coaching és a csoportos szervezeti coaching lehetséges feladatai, céljai
A team, csoportos coaching eredményei
A csoportos szevezeti coaching fázisai
Módszertanok és technikák a csoportos és team coachingban, a módszertani elemek megélése, gyakorlása
A csoportos esetfeldolgozó coaching módszertana

7. modul (1 nap)
Vizsga
A résztvevők számot adnak a Coach képzésen elsajátított ismeretekről, készségekről, technikákról, csoportos formában. A résztvevők és a tanárok visszajelzései támogatják a téma integrálását és a coach készségek elsajatítását.

Technikai keretek
A képzés időtartama: 1 tanév, 14 képzési nap (7 modul)
Létszám: csoportonként 10 – 15 fő
Figyelem: A Coach képzés során feladandó házi feladatok elvégzése nagyon fontos. Segíti a tananyag módszertanának elmélyülését.
Oktatók: Carla Galli és dr. Grajczár Zsóka
A Coach Képzés pénzügyi részletei:
A képzés ára: 599 000 forint (bruttó), mely kamatmentesen több részletben is fizethető.
Az első részlet 50.000 forint, melyet alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-68669823-51100005 CIB Bank GNG Group KFT.
Jelentkezésedet csak az első részlet befizetését követően tudjuk elfogadni. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük.
A Képzés díja tartalmazza az összes képzési napot, a vizsgadíjat és a magyar nyelvű tanúsítvány kiállítását is.
A képzésünkön való részvétel alapfeltétele: érettségi.
A képzést elvégző hallgatóink – a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően – Carla Galli Akadémia: Integrált Life Coach – oklevelet, valamint 2 db akkreditált minősített TANÚSÍTVÁNYT kapnak.
Dönts a változás mellett te is 2019-ban! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a Life Coach képzésünk.