• Keress bennünket közösségi csatornáinkon is!

Államilag elismert, akkreditált képzés!
Pedagógiai hatékonyságot fejlesztő program

25 éves gyakorlati tapasztalatra és nemzetközi alapokon nyugvó módszerekre épülő, államilag elismert akkreditációval rendelkező, pedagógiai hatékonyságot fejlesztő képzés. Ez a továbbképzés hasznos ismereteket, gyakorlati megtapasztalásokat nyújt a résztvevőknek és hozzájárul a hazai pedagógusképzés fejlesztéséhez, a pszichológiai szemlélet formálásához. A 60 órás képzés az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál. Játékos feladatokkal fejleszti a munkatársak közötti kommunikációt, és erősíti a csoportkohéziót.

Mottóm:„Új arcú”, reflektív pedagógusokra szükség van.
(Carla Galli)

A pedagógusok számára előírt kötelező kreditpontokból a Junior képzéssel 60 pont megszerezhető. Engedélyszám: A/186/2018.

„Kilépni a körből…”
„Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi, önmaga megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint tudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről, a jóhoz és a rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az életben.”
/Márai Sándor/

Modern, rohanó világunkban egyre fontosabbá válik, hogy a gyermekek szellemi és testi nevelését minél hamarabb és minél professzionálisabb módszerekkel kezdjük meg. Az ő jólétük az otthoni, szülői nevelés mellett nagyban függ az óvodától és iskolától, valamint az ott tanító nevelőktől és oktatóktól. Hiszen kizárólag boldog, kiegyensúlyozott és szakmailag felkészült szakemberek tudják biztosítani a jövő nemzedékének boldogulását és boldog életét. Ezért állítottuk össze 25 év szakmai tapasztalatával ezt a képzést. Szeretnénk segítséget nyújtani a szakembereknek abban, hogy rendkívül fontos munkájukban a legmodernebb eszközöket tudják használni. Képet kapnak eddigi munkájuk sikereiről, esetleges kudarcokról és azok okairól és a fejlődés lehetséges lépéseit is átadjuk számukra. Mindezt Carla Galli saját, valamint a család-és rendszerállítás klasszikus módszereinek alkalmazásával.

Ez a képzés rendkívül hasznos az egyetemi, főiskolai pedagógusképzésben résztvevő hallgatók, illetve a még gyakornok pedagógusok számára is. Az itt tárgyalt témakörök a pedagógusképzés széles körben oktatott pszichológiai ismeretanyagát mutatják be, csak más a metódus. Ez a Carla Galli Akadémia által egyedileg kidolgozott módszertan. Bízom benne, hogy ez a továbbképzés hasznos ismereteket, gyakorlati megtapasztalásokat nyújt a résztvevőknek és hozzájárul a hazai pedagógusképzés fejlesztéséhez, a pszichológiai szemlélet formálásához.
A Busy Bee óvodapedagógusai  referencia óvodaként folyamatosan részt vesznek a Junior program fejlesztő képzésein és a tudásukat sikeresen  alkalmazzák az óvodások  belső kreativitásainak a  fejlesztésében. A képzés referense: Sugár Andrea a Busy Bee óvoda vezetője.
A gyerekekről szól, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen. Segíti az egyéni személyiség- és képességfejlesztést. Ki ne szeretné, hogy gyermeke egészséges, elégedett és gondtalan életet éljen? Ha megfelelő önbizalommal és világképpel, nyitott lélekkel és vidáman élné meg minden egyes napját? Sokan szeretnénk így élni, és próbáljuk napról napra megadni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges.

A Junior program célja, hogy a mai gyermekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni és feldolgozni tudó pozitív gondolkodású felnőttekké váljanak.
A Carla Galli hatékonyságfejlesztő program a pedagógusaink munkájának, a saját képességeik, a személyiségük, és a hatékonyságuk folyamatos fejlesztésén alapul. Ez által enyhíti a félénkség, kirekesztettség és magányosság érzését, és erősíti az önbizalom, a szeretet, az önzetlenség, a bátorság és a türelem érzését a gyerekekben. Nyitottságra ösztönzik őket, és segít abban, hogy megértsék a különböző élethelyzeteket és feltalálják magukat.
A képzés alapja a Kreatív Tudatosság és az önismeret. A saját magunkban való búvárkodás egy elköteleződést kell, hogy jelentsen. Önismerettel rendelkezni mindenkinek jó, a pedagógusnak nem csak jó, hanem szükséges is.
Vak nem vezethet világtalant. Az, akinek önként vállalt feladata segítséget nyújtani mások személyiségének alakításában, nem tévelyeghet a világban fél-kész személyiségként. Az érett személyiség egyik ismérve pedig éppen a biztos önismeret.
Az önismeret során hozzájutunk rengeteg információhoz magunkról, de fejlődés csak akkor történik, ha ezt az információt belső átalakulás követi. Ehhez ad hatalmas segítséget ez a képzés.

Miben más és mitől több a Carla Galli Akadémia képzése?
Carla Galli 25 év tapasztalatával rendelkezik.
A fejlesztéshez szükséges hatékony pszichológiai tudással rendelkezik, jó néhány egyéni motivációs típust, stresszkezelési technikát, karrierfejlesztésre szolgáló modellt ismer és egyénre szabottan használja ezeket a módszereket.
Pontos tájékoztatást ad az általa képviselt módszertanról, modellekről, saját szakterületeiről.
Szakmai, üzleti tapasztalatai más releváns területről is vannak. Vállalkozóként, vezetői pozícióban tevékenykedik, és saját képzési területekkel is rendelkezik.
Saját erősségeivel példát mutatva (gyors kapcsolatépítés és – fenntartás, a bizalommal teli légkör kialakítását, tudja kezelni a kiszámíthatatlan helyzeteket, egyenesen, közvetlenül kommunikál) vezet, tanít.
Eredményességének garanciája: érettség, jó megfigyelőképesség, magas és pozitív energiaszint, analizáló képesség, optimizmus, lelkesedés, érdeklődés, érzékenység, empátia, tapintat, nyitottság, rugalmasság, kitartás, kreativitás, hitelesség, jó időbeosztás, etikus magatartás, magas színvonalú és professzionális munka iránti elkötelezettség.
Referenciáit rangos cégek és magánszemélyek garantálják.
Számára fontos a folyamatos önfejlesztés, tanulás, ezért folyamatosan képezi magát, jelen van a szakmai eseményeken, a szakmai hírekkel kapcsolatban mindig napra kész.
Ha komolyan fejlődni szeretnél és használható módszereket akarsz tanulni, a Junior program neked való!
A Carla Galli által vezetett képzésekben nem csak tanácsadási technikák dominálnak, hanem az Önismereti és az Önfejlődési foglalkozásoknak is nagy szerepe van.  A képzéseink gyakorlatiasak és Rólad szólnak.