Junior program

  JUNIOR PROGRAM
25 éves gyakorlati tapasztalatra és nemzetközi alapokon nyugvó módszerekre épült

Mottó: A gyerekek fejlődésének sikere a pedagógusok kreatív tudatosságának fejlesztésén keresztül formálódik. (Minden gyermek saját szülőjét illetve az óvónőjét modellezi.)

A Busy Bee óvodapedagógusai  folyamatosan részt vesznek a  Kreatív Tudatosság fejlesztő képzésein, és a tudásukat sikeresen alkalmazzák az óvodások  belső kreativitásainak a  fejlesztésében.

A képzés referense : Sugár Andrea a Busy Bee óvoda vezetője.

Ez a Junior program

a gyerekeknek szól, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról , hogy minden egy kicsit könnyebb legyen.

Ki ne szeretné, hogy gyermeke egészséges, elégedett, és gondtalan életet élhetne? Ha megfelelő önbizalommal és világképpel, nyitott lélekkel és vidáman élné meg minden egyes napját? Sokan szeretnénk így élni, és próbáljuk napról napra megadni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges. A Junior program célja, hogy a mai gyermekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni és feldolgozni tudó pozitív gondolkodású felnőttekké váljanak.

Ha fontosnak tartod azt, hogy a gyermekeidnek játékos keretek között – a sikerélmények által – fejlődjön énképük, önismeretük, önbizalmuk – akkor írasd be a Carla Galli féléves Junior program foglalkozásaira.

Segítsünk együtt, hogy a gyermeked megismerje és elfogadja önmagát!
 
A Carla Galli Junior program enyhíti a félénkség, kirekesztettség és magányosság érzését, és erősíti az önbizalom, a szeretet, az önzetlenség, a bátorság és a türelem érzését a gyerekekben. Nyitottságra ösztönzik őket, és segít abban, hogy megértsék a különböző élethelyzeteket, és feltalálják magukat.
back-grad

Carla Galli Junior program

gyermekekre adaptált verzió: Sugár Andrea óvoda pedagógus/vezető és általános iskolai tanító.

 Referens óvoda: Busy Bee

kids4

Egy kis elmélet

Az önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Önismeret: A szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli.

Én-fogalom: Az énről való tudásunkat, önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket jelöli.

Én-kép: A személyiség olyan önmagáról alkotott képe, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki.

Önértékelés: Olyan értékítélet, amelyet magunkról megfogalmazunk és hosszabb ideig fenntartunk.

Önismeret fejlődése a gyermek különböző életkorában:

Szomatikus én: A csecsemő kezdetben véletlenszerűen helyezi egymás mellé a saját testéről szerzett benyomásokat, és kb. 9-12 hónapos korára alakul ki a testséma (testkép), a saját testéről létrejövő belső vázlat.

Második életéve végére, az éntudat fogalomként jelenik meg, amikor saját nevén nevezi magát a gyermek.

A harmadik életévben alakul ki a szociális én,. Irreális pozitív én-fogalom jellemzi ezt a kort. Általában csak pozitív tulajdonságokkal jellemzik önmagukat. pl: „Ugye milyen erős vagyok!”

Öt-hat éves korban még mindig túlértékeli képességeit de már kezdi koordinálni, és egy képességterülethez több tulajdonságot is felsorol. Ekkor alakul ki az eszményi én is (én-ideál).

Az iskoláskori önjellemzésben erős a gyerekekben a felnőtteknek való megfelelni vágyás, a valamiben jónak, ügyesnek lenni motivációja. Az önértékelés egyszerre tartalmaz már pozitív és negatív jelzőket.

És akkor egy kis tematika

Az első foglalkozás: Ismerkedés, bemutatkozás képekben, egymással való beszélgetés, “barát” keresés, titkos barát, egy szimbolikus ábra . Bemutatkozás egy mesehős ábrázatával.

A mesehősökkel való azonosulás nemcsak gyerekkorban fontos. Életünk minden szakaszában – különösen a problémás élethelyzetekben – hasonlítunk valamilyen mesehősre. A gyerekkori azonosulás azonban azért is meghatározó egy életre, mert a kiválasztott mesehőstől elleshetünk olyan technikákat, amilyeneket mi nem tudunk, de esetleg megtanulhatjuk.

A mesehősök egy kicsit mindig jobbak és sikeresebbek, mint mi vagyunk, ezért alkalmasak arra, hogy megmutassák nekünk, mi is tudunk még egy kicsit jobbak és sikeresebbek lenni. Tehát : a mesék élni tanítanak bennünket..

További témáink:

Ilyen vagyok – Önismeret alakítása Ilyen ő – társismeret –

A másik    elfogadásának alakítása

A közösség alakítása. Én és a közösség

A családdal való kapcsolat: 

A másokkal való együttérézés,

A természet szeretete, az állatok és az emberek tisztelete.

A testem és én:  Helyes táplálkozás

Helyes légzés gyakorlátok-meditáció

Az érzelmek kezelés

Az UTOLSÓ ALKALOM vagyis a ZÁRÓ, az pedig közös vicces csapatjátékok a szülőkkel.

Röviden a Junior Program megálmodojárol:

„Carla Galli a személyiségfejlesztés origója. Számos siker könyv szerzője, melyekkel segítette az emberi energia birtoklásának felismerését. A tudásbázisra épített, nagyszabású életútja során olyan módszerek magyarországi bevezetését köszönhetjük neki, mint természetgyógyászat és az NLP- Coaching.

Carla Galli fantasztikus világszemlélete önmagában is egy módszer: Carla maga a HIT és az ERŐ, mellyel képes megmutatni embertársainak az élet végtelen lehetőségeit. Különleges inspirátorként, katalizátorként működik képzésein, ahol a résztvevők kivétel nélkül elindulnak a sikeres, teljes élet útján

Carla Galli író,motivációs előadó,sikeres üzleti coach, szervezetfejlesztő, személyiségfejlesztő tréner – vele dolgozni olyan, mint fellélegezni, jó kezekben biztonságban lenni, egy izgalmas belső utazáson szárnyakat bontani, a sikerhez szükséges stabilitást megteremteni.”

Kijevben született, és az ottani kínai iskolában érettségizett. Így már gyerekként magába szívhatta a Kelet szellemiségét. és az orosz mese világ bölcsességét.

Carla valódi célja az, hogy az emberek lelki-intellektuális létét magasabb szintre tudja emelni. Oda, ahol az emberek képes-sé válnak az öngyógyításra, a kreatív tudatosság emelésére és arra, hogy a fiatalság erejét és lendületét minden külső beavatkozás és külső forrás nélkül megőrizhessék.

Ezt tanítja képzésien, Műhelyein is. A 90-es években Carla társszerzőként működött közre a Nulladik Típusú Találkozások c. tévéműsorban. Egyik alapító tagja volt a Magyar Para-Kutatási Tudományos Társaságnak. Szepes Mária és Popper Péter is tanították, segítették egyéni útján. Carla a 90-es évek végén utat tört az executive coachingnak és az NLP módszerének is. Jelenleg változás- menedzsmenttel, családfaállítással és személyesmárka-építéssel foglalkozik, mind cégek, mind magánemberek számára segítséget nyújt a problémák felderítésében és megoldásában. Számára a projekt maga az EMBER: képzésekkel fejleszti, karitatív tevékenységgel segíti embertársait. 2010-tól a MASTER KODE SYSTEM program keretein belül folyamatosan tartja Life Coach képzéseket, a Kreatív Tudat fejlesztő önismereti mühelyeket.

Itt röviden:

 

 

 

 

 

 

 

 

JP-head