Ki fizeti a révészt?

borito_arany2A szerző szavaival:

A révész a folyó egyik partjáról a másikra szállítja utasát. A mitológiában élet és halál között viszi át csónakjában az embert. Az én értelmezésemben pedig a köztes létből hozza át a lelketaz életbe. Mindenki, aki világra hoz egy lelket – és ez nem más, mint a szülő –, bizonyos értelemben a révész szerepét tölti be. Gyakran természetesnek vesszük az életet, és elfelejtünk köszönetet mondani érte. Ez a köszönet, hála pedig épp az a fizetség, amellyel révészünknek tartozunk, és amelyre szükségünkvan ahhoz, hogy belső csomóinkat kibogozzuk.

Mindazzal, amit itt majd olvasol, az a célom, hogy megtaláld azokat a dolgokat, amelyek segítenek neked változtatni mindazon, amin szeretnél. Ha nem tudatosan élsz, az még nem ment fel az alól, ami veled történik, hiába hivatkozol okként másra vagy a körülményekre a sikertelenségedet magyarázva. Ha nem tudod, hogy bizonyos cselekedeteidet mi motiválta, csak sodródni fogsz, és az életednek nem a részese, csak elszenvedője lehetsz. Boldogságunk vagy egészségünk nem csupán velünk született ajándék, hanem meg kell küzdeni érte nap mint nap. A dolgok nem az égi és földi titkok tudásán múlnak, hanem azon, hogyan látunk rá a működésünkre. Meg kell értenünk, hogy mi irányít, mi mozgat, mit irányítunk, és mit mozgatunk.

Ebben a könyvében személyes életemnek és szakmai pályafutásomnak tapasztalatait gyűjtöttem egybe, melyeket sok szeretettel adom át az Olvasónak, abban a hitben, hogy erőt admajd azoknak, akik a belső utazásuk elején tartanak, és keresik az utat belső erőforrásaik felszabadításához.

A könyvben leírt helyzetek megtörténtek, csak a szereplők  nevét változtattuk meg.

A  könyvben olyan gyakorlatok is találhatók, amelyek bárki számára elvégezhetők, ezek az épülést, a tudatosságot, a jelen-Létet segítő módszerek. Mindazzal, amit itt majd olvasol, az a célom, hogy megtaláld azokat a dolgokat, amelyek segítenek neked változtatni mindazon, amin szeretnél.

Az élet nem bántani akar, hanem tanítani minket! Olyan eszközökkel teszi, amelyekkel hozzánk fér, ahogyan azt mi megengedjük neki. Ha konokul ellenállunk, akkor nehezebb eszközökkel, durvább formákban tudja csak felhívni magára.

A szerkesztő előszava
Húsz éve tartó barátság köt Carla Gallihoz. Sok mindent éltünk
át együtt, évekig még együtt is dolgoztunk. Életem
meghatározó történéseinél mindig mellettem állt és támogatott.
Ezért is megtisztelő számomra, hogy negyedik könyve
„születésének” részese lehettem.
Hogyan vált Carla azzá a spirituális tanítóvá, akit ma ismerünk?
Mindebben meghatározó szerep jutott a nagymamának,
aki elvitte az orosz falunak abba a hihetetlenül gazdag
mesevilágába, amelynek történetein keresztül évezredek óta
tanulnak az emberek életről, szerelemről, barátságról, jóságról,
gonoszságról, háláról, szeretetről, bűnről és bűnhődésről,
gazdagságról, szegénységről, megbocsátásról. Ebben,
s a későbbi kínai iskola hatásában gyökerezik intuitív spirituális
gondolkodásának alapja.
Az ősi gyökerekre támaszkodva fejlesztette magát, felhasználva
az újkori tudomány eredményeit, s itthon az elsők
között kereste a válaszokat az élet rejtélyes dolgaira. Ebből
a tudásból alakította ki saját módszertanát, amely azóta is
folyamatosan táplálkozik az újabb és újabb ismeretekből,
tapasztalatokból. A vele való csoportos és egyéni találkozások
során sokak élete változott meg, átalakuló értékrendjük,
szüleikkel való viszonyuk rendezése sorsfordulókat hozott
életükben.
Egyik beszélgetésünk alkalmával megkérdeztem Carlától,
miért ezt a hivatást választotta. Erre ő csak annyit mondott:
„Ez nem hivatás, hanem hitvallás, és nem én választottam,
hanem ő választott engem…”

Carla Galli legújabb könyve igazi csemege az útkereső és érdeklődő olvasóknak: nem utasít, nem tanít, nem fáraszt ígéretekkel, csupán mesél és mesél, egyrészt saját életútjáról, másrészt önismereti szakkönyvet írt mindazok számára, akik az épülést, a tudatosságot, a jelen-LÉT-et keresik és kutatják önmagukban. És még nem találták meg.=

Kellemes utazást a belső ösvényeken!