A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, amely a nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozva a kiválóság struktúráját igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni az egyes ember számára. Az így elsajátított tudás az NLP szerint ezután alkalmazható az élet bármely területén, ahol a hatékony kommunikáció mint releváns szempont megjelenik (nevelés, vállalatvezetés, üzleti élet, politika stb.). Az NLP az egyénen, a családon, a szervezeten belüli együttműködést állítja helyre, és fejleszti tovább. Amikor a megfelelő ponton módosítunk, gyakran nagyon hamar születik új, teljesebb egyensúly.

   Coaching-támogató továbbképzés NLP-Practitioner oklevéllel

   Az NLP-ről
   Az NLP jelentése Neuro Lingvisztikus Programozás, mely tartalmazza a három legfontosabb összetevőt az emberi tapasztaláshoz: idegrendszer, nyelv és programozás.
   Az idegrendszerben gyökerezik minden viselkedési formánk, a nyelv meghatározza, hogyan vegyük fel a kapcsolat, hogyan kommunikáljunk másokkal, a programozás pedig a neurolingvisztikus sémák, előírások követése.
   A Neuro Lingvisztikus Programozás leírja az alapvető dinamikát az elme (neuro) és a nyelv (lingvisztikus) között, és azt, hogy kölcsönhatásuk milyen hatással van a testünkre és viselkedésünkre (programozás).
   Az NLP eszközöket és képességeket biztosít az egyéni kiválóság állapotának fejlődéséhez, de ugyanakkor létrehoz egy rendszert is, mely mozgósítja a hiedelmeket és előfeltevéseket arról, hogy mi is az emberi lény, mi a kommunikáció, és miről szól a változás folyamata.
   Egy másik szinten az NLP az önfelfedezésről, az identitás és a feladat feltárásáról szól.
   Keretet biztosít a megértéshez és az emberi megismerés spirituális részéhez kapcsolódáshoz, mely túlmutat rajtunk, mint egyéneken, egészen a családunkig, a közösségig és globális rendszerekig.
   Mitől jó az NLP? Attól, hogy hatékony és működik. Segítségével kiválóvá tehetjük azt, amit már jól csinálunk.

   A tanfolyam tartalma és tematikája:
   1. Kommunikációs technikák megismerése, alkalmazása; az NLP axiómái; a nyelv fontossága, megjelenése a pszichében; jó érzések tartósítása, rögzítése; eredmények biztosítása; az NLP-Coaching modellje.
   2. Személyes források felderítése, használata és kézbentartása, segítség Coach-ként a források előhívásában; nyelvi minták felismerése; külső-belső konfliktusok feloldása; nyelv és transz összefüggések felmutatása; az utak a tudattalanhoz; intuíció és szinergia.
   3. Stratégiamunka az NLP-ben; gyakorlatok az idővonalunkon és a szubmodalitásokkal; a személyes történelem feldolgozása; generatív változások előhívása; összetett technikák; eredmények átültetése a mindennapokba; jövőbe helyezése és a tanultak, illetve képességek integrálása.
   Oklevél: ez a Coaching-továbbképzés az ICS (International Coaching Society) standardek szerint egy teljes értékű NLP Practitioner oklevéllel van társítva (a “Society of NLP™“ szabványai szerint).
   A képzés végén így 2 diplomával/certificate-tel fog rendelkezni a résztvevő: az ICS Coaching és az Európai NLP Institute NLP Practitioner bizonylatával.
   A tanfolyam időtartama 3X3 nap, hétvégi napokon.