• Keress bennünket közösségi csatornáinkon is!

Szervezetfejlesztő program

A szervezetfejlesztés kevésbé ismert, ámde megdöbbentően hatékony módszer.
Egyszerűen, gyorsan és rendkívül pontosan mutatja meg a cégen belüli rejtett folyamatokat.
Ha a szervezetben hiányosságok, belső gondok jelentkeztek, akkor ezt a képzést javasoljuk az egyensúly helyreállításához.
A PROGRAM két irányból közelít: egyrészt a konkrét társasági célok elérését támogatja, valamint a személyes hatékonyságot növeli.
szervezetfejlesztes

Kiknek érdemes jelentkeznie a Szervezetfejlesztő Tanácsadó képzésére?
– HR vezetőknek és szakértőnek,
– Vezetőknek,
– Karrierváltóknak, akik nyitni szeretnének az OD tanácsadói pálya felé
– Trénereknek és coachoknak, akik szeretnék kibővíteni fejlesztői megközelítésüket tanácsadói tudással és képességekkel

A Viselkedés-tudományi szervezetfejlesztő program funkciói és tartalma:
-A meglévő cégkultúra erősítése – versenyelőnyt erősítő megoldások tudatosítása.
-Rejtett humán-erőforrások feltárása.
-Menedzsment szakértelem erősítése, új kultúra-elemek honosítása.
-Kreatív képesség- és készségfejlesztés.
-Stresszoldás.
-Konfliktuskezelési megoldások feltárása.
-Hatékonyságnövelés.

A legújabb kutatások eredménye azt mutatja, hogy a szervezeti sikeresség szempontjából meghatározó jelentőségű az, hogy a szervezetben milyen a bizalmi szint, a szervezeti tagok elkötelezettsége, és az együttműködés a közös célok érdekében.
Az OD (Organizational Development) a szervezetfejlesztés fenti szempontjainak növelését tűzi ki célul, ezáltal a szervezeti hatékonyság számottevően növekszik.
Az OD tanácsadás filozófiája: célját a szervezet tagjainak fejlesztésével, és együttműködésük javításával éri el.
Az OD Alapvető értékei:
A bizalomra épülő támogató légkör, a hitelesség, a nyílt kommunikáció és minden érintett bevonása teszi lehetővé az elkötelezettség kialakítását és erősítését és ennek érdekében a szervezeti tagok belső motivációjának növelésére törekszik.
Hogyan valósítjuk ezt meg?
A szervezet kultúrájának hatékonyabbá tételével.
A szervezeti struktúra és kultúra összhangjának megteremtésével.
Az együttműködés fejlesztésére irányuló módszerek felhasználásával.
Az emberek közreműködésének elérésével.

A szervezetfejlesztő program elemei és folyamata:
Elsőként a jelenlegi és a közelmúlt helyzetfeltárásával foglalkozik a program, majd a célok és az ahhoz tartozó konkrét lépések kijelölése következik. Ezt követően a konfliktusok kezelésével, az együttműködés fejlesztési lehetőségeivel és a változások menedzselésével foglalkozunk. A következő elem a problémamegoldás, problémamegoldó módszertani technikák elsajátítása és konkrét alkalmazása.
Fontos elem a szervezetfejlesztésben a kommunikációs zavarok jelenlétének tudatosítása és elhárítása, valamint az egymás iránti tisztelet tudatos megerősítése.
A Viselkedés-tudományi PROGRAM két irányból közelít: egyrészt a konkrét társasági célok elérését támogatja, valamint a személyes hatékonyságot növeli. Egyúttal segít a résztvevőknek felfedezni saját erősségeiket, és fejlesztendő területeiket. A program eseményei elősegítik kívülről és összefüggéseiben látni az egyes helyzeteket és benne saját magunkat. A résztvevők megfigyelik, visszajelzik és fejlesztik a látott, tapasztalt viselkedéseket, folyamatokat.
A program hozzásegíti a résztvevőket, hogy megtalálják a maguk számára  optimális utat, hogy a társasága céljainak hatékony és eredményes eléréséhez új megoldásokat legyenek képesek elfogadni és alkalmazni.

A szervezetfejlesztés fókusza a szervezetben dolgozó emberi erőforrás.
A fejlesztés alapelve az érintettek bevonásán és magatartástudományi módszereken nyugszik.

A program kiemelten fókuszál a személyes hatékonyság növelésére. Ebben a megközelítésben módszertanunk a komplex embert tekinti a legfontosabb erőforrásnak, akinek munkaszerepei mellett helyt kell állnia egyéni életében és családjában is. Saját sorsa, élettörténete, neme, életkora, egészségi állapota van, fejlődni és kiteljesedni vágyik. Akkor lesz képes hosszú távon is sikeresen betölteni munkaszerepeit, ha a személyes hátterének menedzselését hatékonyan végzi el.