Valóban a családi törvények befolyásoljak az életünket?

Valóban a családi törvények befolyásoljak az életünket?

471 403 Carla Galli Akadémia

Bert Hellinger, a német pszichoterapeuta által kifejlesztett módszer alapján lehet kideríteni, hogy a teljesítménynövelő blokkokat hogyan és miképpen lehet oldani. A tapasztalásai  és megfigyelései szerint a családi rendszerben szigorú törvények uralkodnak melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak ránk.

Úgy látszik, hogy a rejtett családi problémák felszínre hozásának törvényszerűségei – bizonyos módosításokkal – igazak egyaránt sport és szervezetek esetében is.
Ha a család rendjét helyreállítjuk, ezáltal az egyén kiléphet a családból, ilyenkor maga mögött érzi a család erejét. Csak, ha elismeri és feldolgozza a rendszerhez való kötődését és tisztán látja saját felelősségét, illetve osztozik benne, akkor érezheti magát tehermentesítve, illetve akkor tud saját egyéni, különleges feladatainak eleget tenni anélkül, hogy a korábbi dolgok ránehezednének és kísértenék. Az elvek ismerete hatékonyan hozzájárulhat a munkahelyi és más csoportbeli konfliktusok megoldásához, a stressz csökkentéséhez, a kommunikáció javításához a döntéshozatalban a kreativitás felszínre hozásban, a sport teljesítménynövelésben.

Kutasd gyökereidet családállítással!

Hellinger azt állítja, ha valakit a családból nem ismernek el odatartozónak, kitagadják, űr támad az energiamezőben, megindulnak a kiegyenlítő mozgások. Mintha létezne egyfajta csoport-lelkiismeret, amely nem feledkezik meg a nehéz sorsú családtagokról, a kitagadottakról. Minden olyan esetben ugyanis, amelyben sérül a rend, megszegik a törvényeket,valaki ezt tudattalanul vállalja.
Másként: a távozó energia máshol sűrűsödik, hiszen el nem veszhet. S  itt, e pontnál könnyen fennakad, aki bizonyításként csak mértékegységeket, képleteket fogad el. Ez az állítás ugyanis hagyományos módszerekkel aligha bizonyítható.  A megfigyelés, a kísérletek, tapasztalatok leírása, összegzése az egyedüli eszköz. De bizonyosabbak lennénk-e, ha a matematika vagy a fizika nyelvén írnák le azt a jelenséget, amit a bőrünkön tapasztalunk?
Nem konvenció kérdése-e, hogy a tömeget kilogrammban, a hosszúságot pedig méterben mérjük? Azok, akik akár a családi, akár a vállalatokra átdolgozott módszert kipróbálták, meggyőződhettek ennek az energiamezőnek a létezéséről, mozgásáról, dinamikájáról.  Az energiaáramlást– nevezzük így – tekinti Hellinger a harmadik törvénynek, vagy ahogy ő maga emlegeti: az igazságtalan csoport-lelkiismeretnek. Eszerint ha valaki nehéz sorsú volt, vagy igazságtalanság érte, egy későbbi generáció szülötte úgy él, viselkedik és érez, mintha tudattalanul azt vállalta volna, hogy átveszi felmenőjének nehéz keresztjét, ezzel is enyhítve annak fájdalmát. Szolidaritást vállal, így „akar” segíteni. Jól megfigyelhető ez például a háborút túlélők esetében.
Amennyiben felismerjük, hogy nagyobb egészek részei vagyunk, látjuk, hogy a rendszerekben működő dinamikát nem csak az egyes részek viselkedésének elemzésével érthetjük meg. A rendszer nemcsak több, mint részeinek összege, hanem többet is tud magáról, mint az összes tagja.

A rendszer „megkérdezése”: a családállítás.

Következő családállítás workshopunk dátuma: 2018. május 13.
Térképezzük fel és oldjuk fel közösen a tudatalattinkban hozott lelki blokkokat!
Jelentkezés a családállítás workshopra ide kattintva. Várlak Téged is nagy szeretettel!
Carla Galli

Translate »