Család-és rendszerdinamika, önismereti csoportos coaching

  CARLA GALLI

25 éve az önismeret, a személyi és a szervezet fejlesztés szolgál

 “Felderítjük és teret adunk mindannak, ami érték”.

Következő Önismereti Csoportos Coaching  

2024 február 16- 17-18 kezdéssel!

További dátumok: március: 15- 16-17, április: 12-13-14, május:10- 11-12, június: 07-08- 09.
Cím: 1026.Lepke u 24

Ez az önfejlesztő csoportos coaching egy élményekkel teli utazás  a mély önismeret és az átalakulás felé. Folyamatosan garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.  A foglálkozások és a családállítások innovatív, „Paradigmaváltást” segítő, egy részben “szemléletváltó párbeszédek” formátumában  történnek.  Ami az országos újdonság illetve különleges bónusz: a résztvevők részesülnek              a NeuroGrafika technikák ismeretében. Ez egy olyan technika, amelyben megtanuljuk felismerni és kifejezni belső összefüggéseinket a külvilágban.

Mire számíthatsz:

Foglalkozunk olyan helyzetekkel, amelyeket az élet eléd állít.  Új megoldásokat hozzunk elő a tudatalattidból. Paradigmát váltunk a saját életünk tudatosabbá tételére. Megkeressük a szükséges életenergiát és a támogatási pontokat az életed manageléséhez.  megismerünk új eszközöket a személyes helyzet elemzéséhez, hogy a szeretet és a hála áramlásában légy. Ez a csoportos önismereti coaching biztos megváltoztatja az élethez való viszonyod és megtanítja maximálisan kihozni a benned rejlő lehetőségeket és segít felépíteni az életed stratégiáját! A  150 órás coaching magába foglalja: a család és rendszer dinamika ismeretét, az önismeretét, a Life-Coaching technikákat, a segítő emberek mentális készségfejlesztését, valamint  a Neurografika és a NeuroCoaching alapismereteket.

Mitől más ez a csoportos coaching

Carla Galli sokéves Kreatív tudatosság fejlesztő műhely munkája, a Csoportos és egyéni Családállítás tapasztalatai kiemelkedő hatékonysággal működnek.

Mindig is válaszokat kerestem, hogy: „Hogyan tanuljunk meg úgy élni, hogy élvezhessük az életet?” Megalkottam saját univerzális önismereti kurzust, melyben összesítettem az eddigi tudásomat és a tapasztalataimat az önismeret területén.  

Pszichológiai módszernek aligha nevezhető, inkább világnézeti rendszer, amely lehetővé teszi, hogy könnyebben és humorral közelítsünk az élethez. 

Ami a Spirituális pszichológia tanulmányaimat illeti: az a Kineziológia, Pszichodráma, Reiki, Gestált terápia, Hipnózis, Bioenergetika, Reflexologia, NLP , Hellinger féle Család és Rendszerállítás, Kvantum fizika, Neurografika. és természetesen ELTE egyetem. / saját ön ismereti könyveim kiadása.

A “Lélek Útja” önismereti workshopjaimon az élet felfogását, a tudatosság és igazság realizálását és a spiritualitás egységet tartom.

 Mindig arra törekszem, hogy több tudatosságot mentális /spirituális tudást nyújtsak az embereknek. Segíteni nekik, hogy úgy éljék le az életüket és sorsukat, ahogy a lelkük választották.. 

A  150 órás coaching magába foglalja: a család és rendszer dinamika ismeretét, az önismeretét, a Life-Coaching technikákat, a segítő emberek mentális készségfejlesztését.

Ami az országos újdonság illetve különleges bónusz:
a résztvevőket megtanítom  a NeuroGrafika legfőbb algoritmusokat.

Biztos vagyok benne, hogy ez a csoportos önismereti coaching biztos megváltoztatja az élethez való viszonyod és megtanítja maximálisan kihozni a benned rejlő lehetőségeket és segít felépíteni az életed stratégiáját!

 

Azoknak ajánlom az önismereti csoportos coachingot:

Akiket érdekel Hellinger filozófiája, foglalkoztatja őket a lélek birodalma. A tudat, illetve az emberi psziché, annak minden problémájával együtt.Akik személyes életükben szeretnének fejlődni. Azoknak, akik szeretnék tisztábban látni az élet dolgait. Akik válaszokat keresnek az Élet kérdéseire: Ki vagyok? Honnan jövők? Merre tartok? Mi a feladatom? Mi a misszióm? Hogyan tudok egészséges harmóniát építeni a Materiális és  a Szellemi világ között? Azoknak, akiket érdekel a művészet terápia és  annak  segítségével szeretne javítani az élete minőségét. Az Akadémia oktatói minden lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban kerüljenek interakcióba önmagukkal.

Mit szólnál, ha a legjobbaktól megtanulhatnád a hosszú évek alatt összegyűjtött szakmai, módszertani ismereteket, tapasztalataikat, a gyakorlati Családdinamikai trükkjeit?

Család és Rendszer-dinamikai állítások

Egy olyan módszer, amely emberi kapcsolatok (szociális rendszerek) rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint ezek hatásait teszi láthatóvá, és érzelmileg megtapasztalhatóvá. Csoport-szimulációs eljárás, amely során rendszereket személyek (tárgyak) segítségével jelenítünk meg. Felébreszti az integrációs és az egység állapota létrehozásának érzését.

 

A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése.
A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún.“visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre.
Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben.

A módszer

A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is.
A kurzus 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek egymásra épülnek és így haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit.

 

Van egy bizonyos szellemi erő, amely tovább hat azon keresztül, aki ennek az erőnek a részesévé válik. Ennek az erőnek a tudását meg lehet szerezni, és ÉN meg tudom neked tanítani. Ha ezt a megszerzett tudást alázattal és tisztelettel alkalmazod , úgy garantált az életben való sikerességed.
Ez az önismereti csoportos coaching garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.

Azoknak szól az önismereti coaching, akiket érdekel hogy:

Ki vagyok én? Honnan jöttem, és merre tartok?
Mi az élet  értelme  és célja? Azoknak, akik szeretnének szabadon, szorongás-mentesen élni.  Megérteni más embereket. Megtalálni a helyüket a világban és a társadalomban. Minden napot örömmel kezdeni!

 

Azoknak, akik érdeklődnek: 

Mit tegyünk, ha rossz a helyzet? Hogyan értsük meg önmagunkat ,és szerezzünk magabiztosságot? Hogyan lehetünk hatékonyak életcéljaink elérésében? Hogyan lehet elfelejteni a nehezteléseinket, és legyőzni a félelmeinket?

Azoknak,akik érdeklődnek a Life Coach technikák, az SQ (szellemi intelligencia), az EQ (érzelmi intelligencia) elsajátítása iránt.
Akik nyitottak Hellinger filozófiája, a lélek és a velejáró problémák, valamint a tudatosság, az önismeret, és az önfejlesztés iránt.

Rendszerdinamika

A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A résztvevő  a gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
Ebben a módszerben egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben.
Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa az átalakítás, felhasználás, erőmerítés dinamikájában található.

 

A Módszer ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik

A családállításos önismereti csoportos coaching  egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket. A képzés során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására.

Megtanítjuk hogyan lehet moderálni a szervezeti rendszereket. Segítünk elsajátítani csoportdinamikai ismereteket, készségeket, pozitív és negatív helyzetekben megtalálni a pozitívat, átkeretezni negatív hatásokat.

 

Modulok:

Rendszerszemlélet alapjai. Hatásos Kérdezés technikája   Life Coaching technikák. Család, mint rendszer.  Szeretet-nyelv alkalmazása.  Önismereti kérdések. Család és rendszerdinamika elmélete/gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély, Élet út. Szociális asszertivitás, Tetra-lemma  technikák.  Csoportdinamika. Életből hozott negatív hatások átkeretezése. Egyéni figurális állítás. Szúpervíziós állítások. Neurografika

A csoportos önismeret coaching nagyon egyedi és 3 fő részből  áll: Család-dinamika, LifeCoaching és NeuroCoachArt elemei.

Az első   magában foglalja a család- és rendszerállítás kreatív elemeit, valamint önfejlesztő és coaching ismereteket + 3 alkalom szupervíziós családállítást.

A második ajánlott és szabadon választott , szúpervízióval támogatott családállításokat tartalmaz.

5 hónapos intenzív önismereti csoportos coaching befejezése után a résztvevők megkapjak egy CERTIFICAT-ot mely igazolja a sikeres részt vételt. 

A csoportos coaching elején a résztvevők megkapják a munkafüzetüket, amely tartalmazza az elméleti anyagokat és a gyakorolt technikák leírását is.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor várunk szeretettel a Család- és Rendszerdinamika Önismereti Csoportba.

 

Az oktatóink: Carla Galli, Dr Grajczár Zsóka
Jelentkezés: info@carlagalli.com

Csoportos Coaching pénzügyi részletei:
A 140 órás (elmélet és gyakorlat)  részvételi díja: 450.000 Forint (bruttó), A jelentkezési díj 50 000 Ft, melyet az alábbi bankszámlaszámra lehet befizetni: 10700244-74302349-51100005 CIB Bank  (Egyéni vállalkozó).
Jelentkezésedet csak az 50000 Forintos jelentkezési díj befizetését követően lesz érvényes. Ekkor regisztrálunk, és a befizetésről szóló igazolást az általad megadott címre elküldjük.

Nyilatkozat:
Gyógyító és egészségügyi szolgáltatást nem végzek. Törvényesen ma Magyarországon csak orvos gyógyíthat. Az általam nyújtott szolgáltatás önismereti és közérzetjavító tevékenységnek minősül, és nem helyettesíti az orvosi kezeléseket.

Dönts a változás mellett te is 2022-ben! Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt az önismereti csoportos coaching!

Translate »