• Keress bennünket közösségi csatornáinkon is!

Csapat- és stratégiaépítés

Stratégiaépítés – ahol az együttműködés kezdődik
2 napos tréning, ahol megtesszük a kezdő lépéseket a stratégia- és csapatépítés folyamatában!
Mottó: „Motiváltnak lenni annyit tesz, mint céltudatosan és lelkesedéssel haladni előre.”
A Stratégiaépítés sikere egyenlő a célokkal! De egy jó célkitűzés önmagában mit sem ér, ha nem tudunk mellé egy tervet állítani, ami annak megvalósítását szolgálja. Viszont stratégiát sem lehet cél nélkül kialakítani.

vezetői képzés

Tehát a cél és a stratégiaépítés tervezése elválaszthatatlan egymástól, olyanok ők, mint „a borsó meg a héja”.

Mi is az a stratégiaépítés?
A stratégiaépítés nem más, mint cselekvések hosszú távú terve egy bizonyos cél eléréséhez. A stratégia arról szól – merre tovább, mi a fejlődési irány.  Honnan – hova? Ehhez kell a célokat hozzárendelni, vagyis egy munkatervet alkotni, melyek elvégzése által megvalósul a kitűzött cél.
A sikeres stratégiaépítés: a közösen kidolgozott célok és az azokhoz vezető utak, módszerek összessége. Tisztában kell lenni a csapaton belül, hogy  kinek mi az erőssége, helye, és szerepe a stratégiában.
A két napos tréning célja: felépíteni a közösség működésének stratégiai alappilléreit. Felismerni, megtanulni és elérni azt, hogy  hogyan lehet közösségi célokat  kitűzni, és folyamatosan azokra fókuszálni.
A tréning során érintett modulok:
A bizalom, az együttműködés, a hatékonyság, a motiváció, az önismeret, a jövőkép építése, kreatív ötletek, szükség esetén rendszerállítás.
Ez a szituációs gyakorlatokon alapuló tréning kulcsként szolgál CÉGE sikeres működésének eléréséhez!

A tréning módszertani folyamata:
Tárjuk fel a résztvevők egyéni adottságait, szűrjük le erényeiket és fejlesztendő területeiket. Egymás példáiból, szituációkra építve megtaláljuk a helyes vezetői eszközöket, módszereket. Határozzuk meg közösen az elérendő célokat, fogadtassuk el azt, és tudatosítsuk az együttműködésen alapuló cselekvés fontosságát egyéni szinteken!
A tréning, az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál. Játékos feladatokkal fejleszti a munkatársak közötti kommunikációt, és erősíti a csoportkohéziót. A résztvevők a tréningen megalkotott és megtapasztalt  gyakorlatok alapján tudatosabban elkezdik  a stratégiai tervük összeállítását, mely része a cég átfogó tervének és stratégiájának.
Az eredményes közös munkához fontos, hogyan tud sikeresen együttműködni a csapat úgy, hogy képesek legyenek egymást tolerálni. Mindenkinek látni kell, hogyan tud az egyéni célkitűzésből, az egyéni motivációból felépülni a közösség működése.
A tréning kiváló módja a sikeres működéssel való azonosulás kialakításának. Egy igazán összetartó munkahelyi közösség sokkal motiváltabbá teszi a benne dolgozó embereket. A feladatok elvégzése után mód nyílik a tapasztalatok közös megbeszélésére, visszajelzésekre, az egyéni élmények megosztására.

Miért a Carla Galli Akadémiát válaszd a csapat- és stratégiaépítésed partnereként?
Carla Galli 25 év tapasztalatával rendelkezik.
A fejlesztéshez szükséges hatékony pszichológiai tudással rendelkezik, jó néhány egyéni motivációs típust, stresszkezelési technikát, karrierfejlesztésre szolgáló modellt ismer és egyénre szabottan használja ezeket a módszereket.
Szakmai, üzleti tapasztalatai más releváns területről is vannak. Vállalkozóként, vezetői pozícióban tevékenykedik és saját képzési területekkel is rendelkezik.
Saját erősségeivel példát mutatva (gyors kapcsolatépítés és – fenntartás, a bizalommal teli légkör kialakítását, tudja kezelni a kiszámíthatatlan helyzeteket, egyenesen, közvetlenül kommunikál) vezet, tanít.
Eredményességének garanciája: érettség, jó megfigyelőképesség, magas és pozitív energiaszint, analizáló képesség, optimizmus, lelkesedés, érdeklődés, érzékenység, empátia, tapintat, nyitottság, rugalmasság, kitartás, kreativitás, hitelesség, jó időbeosztás, etikus magatartás, magas színvonalú és professzionális munka iránti elkötelezettség.
Referenciáit rangos cégek és magánszemélyek garantálják.